Oeste Francia

Què va fer pixel?

Disseny gràfic i preparació dels arxius en alta ressolució per a 
la campanya de publicitat exterior (autobusos i metros).

Click Here