Pixel · Friendly Advertising

AVÍS LEGAL

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts pel Pixel Comunicació S.L. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
Pixel Comunicació S.L adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. Pixel Comunicació S.L no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ús d’aquesta informació.

Pixel Comunicació S.L no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Pixel Comunicació S.L no exerceix cap tipus de control. Pixel Comunicació S.L no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que Pixel Comunicació S.L recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de Pixel Comunicació S.L / o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Pixel Comunicació S.L no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, Pixel Comunicació S.L no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Pixel Comunicació S.L no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Copyright
Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.

Els drets de propietat intel · lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript són titularitat de Pixel Comunicació S.L excepte aquells continguts titularitat de tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals.

Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a Pixel Comunicació S.L o als seus legítims autors.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines web, així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense l’autorització expressa de Pixel Comunicació S.L o del seu legítim autor queden prohibits.

L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats en la mateixa.

Dades d’identificació d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

Pixel Comunicació S.L – Plaça Romà Piera 4, 4rt A 08330 – Premià de Mar (Barcelona)

Pixel Comunicació S.L Tots els drets reservats.

Contacta

T: +34 937 510 760
hola@elemaildepixel.com
Plaça Romà Piera 4, 4ºA 08330
Premià de Mar – BARCELONA

 

Segueix-nos

Grup

Empowered by